Мектеп №44 Орто жалпы билим беруучу мектеп №44

Спасибо всем участникам данного проекта!
23-25 мая 2018 года  в войсковой части 73809 с. Кой-Таш состоялась VI Республиканская спартакиада по допризывной подготовки молодежи.  Из городских школ приняли участие победители финального конкурса «Эр-жигит».За последние 3 года городские школьники показывают наилучшие и  в текущем году  из  9 команд (7 областей) и команды г. Бишкек, г. Ош принимавших участие   городские школьники заняли 1 призовое место.В составе судей спартакиады вошли старшие офицеры войсковой части 73809, и представители Вооруженных сил Кыргызской Республики.
Управление образования мэрии г. Бишкек сообщает,  что  сегодня  25 мая 2018 года,  на основании приказа МОиН КР за №252/2 от 3 марта 2018 года,   во всех  школах г. Бишкек   прошли торжественные мероприятия , посвященные окончанию учебного года  „ Последний звонок“, с участием  родителей и почетных гостей .

Новости

Учитель музыки Акматова Ж.А. 11 января 2019 года на городском семинаре учителей музыки г. Бишкек провела открытый урок на тему "Музыка кино".
15-февралдан 15-май аралыгында мектептин микроучастогунда жашаган балдар тизмеге катталат. Баланы 1-класска каттоонун жол-жобосу. Арыз жазуучу (ата-эне/мыйзамдуу өкүлү) Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министирлигинин сайтында төмөндөгүдөй арыздын формасын толтурат: -фамилиясы, аты, атасынын аты (баланын жана арыз жазуучунун); -баланын жынысы; -күнү, айы, жылы (баланын туулгандыгы тууралуу) - арыз жазуучунун/мыйзамдуу өкүлүнүн телефонунун байланыш…
19-январда №44 орто мектепте педагогикалык кеңешме болуп өттү. "2018-2019-окуу жылынын биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы" каралды. Кеңешмеде төмөнкүдөй суроолор каралды: 2-чейректин жыйынтыгы. Мектептеги окуу жана тарбия иштердин анализи. Мектепте мамлекеттик тилди окутууга   жакшы шарт түзүү. Үй-бүлө менен мектепти байланыштыруу аркылуу тарбия берүү эң эффективдүү поцесс.

Мы в цифрах

81
Жыл мектепте
1674
Окуучулар
179
Бүтүрүүчүлөр жылына
3500
Китептердин саны